Forside

Denne hjemmeside indeholder materiale til studiet af CIVILRELIGION. Materialet er samlet på denne hjemmeside som ebog, der løbende opdateres og udvides. Materialet består af teoretiske og analyserende tekster, billeder, videoklip og links samt forslag til supplerende læsning.

Bogen er delt op i følgende 3 dele:

1. Introduktion til begrebet civilreligion

2. Feltarbejdsmanual

3. Cases, der er en samling eksempler på primært civilreligiøse ritualer, som de gennem de sidste år blevet iagttaget, analyseret og beskrevet i forskellige lande. 

Civilreligion analyserer nationer og den måde nationer dyrkes på, når de bliver sakraliserede, dvs. når borgere gennem symboler (fx flaget), ritualer (fx Thanksgiving) og trosforestillinger (fx at amerikanerne er guds udvalgte folk) dyrker deres nation som noget helligt. Der er tale om en religionssociologisk religionsforståelse. Det er menneskene selv, der skaber deres trosforestillinger og de vedligeholder dem gennem ritualer. Herved adskiller civilreligion sig fra kendte, traditionelle verdensreligioner som fx kristendom, jødedom og islam, som bygger på troen på en skabergud og kanoniske, normgivende tekster.

Civilreligion er et religionssociologisk kerneområde. Det man studerer, er samspillet mellem borgere og deres forestillinger om nationen, og hvordan nationer skaber og vedligeholder en national identitet.  Nationalisme studeres på samme måde som andre former for religion.

Bogen henvender sig til enhver, der er interesseret i moderne samfundsforhold. Spørgsmål om hvorvidt nationalisme er på retur eller om man i en verden, præget af migration, globalisering og identiteter snarere oplever, at drømmen om nationen, som den var engang, bærer brænde til nationalistiske bål.

Bogen er udarbejdet af Carin Laudrup, cand. mag. religionssociolog, tidligere ekstern lektor på Religionsvidenskab, Københavns Universitet. 

Stud. mag. på Religionsvidenskab Aleksandar Michelsen bidrager løbende med både religionsfaglig og teknisk assistance.